Selasa, 25 Jun 2013

Cadangan Kertas Cadangan Pengkaryaan soalan 1


1.1 Pernyataan permasalahan Kajian 
      1.1.1-Taip balik soalan dn kehendak soalan
      1.1.2- definisi 
                i- Bandar,ii sihat,iii bersih,iv penduduk
      1.1.3 rangkumkan definisi Bandar bersih, p.ddk sihat bermaksud .......1.2 Penentuan Tema, Subjek, Konsep dan kandungan
      1.2.1 Permasalhan tema yang saya kaji adalah........

               a. Nyatakan lokasi kajian anda (bandar) , gambar beserta penerangan.
               b. Huraikan aktiviti berkaitan 
      1.2.2 subjek kajian saya adalah.... (masukkan gambar beserta penerangan)*contoh kalau
                gotong- royong, masukkan gambar berkaitan gotong royong.
      1.2.3 konsep-definisi berkaitan subjek yg dipilih,/ sejarah/, ciri-ciri/ , peranan.
      1.2.4 kandungan-
               * letak gambar berkaitan subjek kajian dan huraikan.

1.3  penentuan pendekatan aspek formal dan gaya penghasilan atau penampilan. (40m)
       1.3.1 jenis-jenis catan bahantara air
             a) cat air
             b) cat akrilik
             c) guoche
             d) tempera
             e) fresko
             * SEDIAKAN contoh GAMBAR dan penerangan
      1.3.2 teknik-teknik catan bahantara air * google dan cari gambar sekali.
      1.3.3 pengaruh karya
               a)tokoh catan cat air luar negara
               b) tokoh catan cat air dalam negara.
                  *google impressionisme, water colour painting dll

       1.3.4 gaya penampilan
               a. realistik
               b. semi abstrak
               c. abstrak
                     * letak gambar.

1.4 Penyataan Kepentingan Projek dari keaslian (20%)

1.5 Biliografi. (10%)

Jumaat, 21 Jun 2013

Contoh Penulisan Proposal

Berikut adalah contoh bentuk penulisan yang anda boleh gunakan untuk menulis proposal karya anda. Bagaimanapun, contoh ini bukan muktamad dan anda hendaklah sentiasa merujuk kepada guru yang membimbing

Kerja Kursus Sv Stpm @ Fakhrur by Noraida Ahmad

Rabu, 5 Jun 2013

Penggal 3 (Kerja Projek)

PANITIA SENI VISUAL STPM NEGERI SEMBILAN
RANCANGAN PELAJARAN SENI VISUAL PENGGAL 3
MINGGU
TARIKH
AKTIVITI
CATATAN
1
10-14 JUN
  1. Mengedarkan Manual PBS
  2. Mengedarkan soalan dan perbincangan

2 dan 3
17-28Jun
a.    Pelajar menuliskan idea/proposal berdasarkan tema soalan
b.    Membentangkan proposal serta perbincangan bersama guru
Markah BRMKCC
4 dan 5
1-12Julai
  1. Pelajar membuat kajian visual (sumber idea)

6 - 8
15-26Julai
  1. Lakaran Idea
  -kajian motif
  -kajian komposisi

9
29 Jul-2 Ogos
  1. Lukisan Akhir
Markah BRMKCC
10-11
5-18 Ogos
 Cuti Penggal

12-13
19-30 Ogos
  1. Kajian Media dan Teknik
  2. Kajian Warna

14-15
2-15 September
  1. Penghasilan karya akhir


17-27 September
  1. Pentaksiran peringkat sekolah
Markah BRMKCC

2-3 Oktober
PAMERAN SENI VISUAL STPM (PENYELARASAN NEGERI)
Markah BRMKCC

11 Oktober
e-submission
MPM