Selasa, 17 Jun 2014

ASPEK FORMAL DALAM SENI

Aspek Formal atau Asas Senireka juga dikenali sebagai Organisasi Rekaan dalam Seni Visual. Berikut sedikit bahan bacaan tambahan bagi memantapkan Bahasa Seni Visual anda.
Penghargaan kepada : hayati_itayah

BAB 1: PENGERTIAN SENI VISUAL

PENGENALAN SENI VISUAL
A) PENGERTIAN SENI VISUAL
Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan manakala .

seni,II: membawa maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis dan seni reka.

Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran.

Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981),pemikir islam iaitu imam Al- Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.

Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D.


Dipetik dari : Nota Seni Visual


PENGENALAN SENI VISUAL
IMAM AL-GHAZALI
- Seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.
KAMUS DEWAN
- Seni membawa maksud :
- Halus iaitu kecil, elok, tipis,dan halus enak didengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan.
- Karya termasuklah sajak, lukian, muzik, dan lain yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan.
- Visual bermaksud tampak iaiti yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.
ENSIKLOPEDIA MALAYSIANA
- Seni ialah istilah yang digunakan bagi Sesutu yang indah-indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan, pendengaran dan rasa.

PENGKELASAN/PENGHASILAN SENI VISUAL
PENGKARYAAN
Pengkaryaan mementingkan MAKNA DAN ASTETIK iaitu:
Lukisan
Catan
Cetakan
Arca


PEREKAAN
Perekaan mementingkan FUNGSI DAN ASTETIK seperti:
Komunikasi visual grafik dan multimedia.
Reka bentuk teknogi

Reka bentuk persekitaran.

Isnin, 16 Jun 2014

UNSUR SENI

Penghayatan Asas Seni Reka dalam Pendidikan Seni Visual dan Seni Visual- Bahagian 1


Seringkali guru-guru menjadi keliru dalam Pendidikan Seni Visual (KBSM dan KSSM) dengan Seni Visual (STPM) dari segi kandungan maklumat terutama Asas Seni Reka. Kekeliruan ini adalah disebabkan beberapa fakta yang telah lama guru-guru PSV mengajar disamping guru terlalu terikut dengan buku-buku rujukan Pendidikan Seni Visual yang 'tidak bertanggungjawab'. Harus diingat kepada guru-guru Pendidikan Seni Visual bahawa mengambilan maklumat dari buku ataupun Internet perlu dilihat dari beberapa sudut. Pertama, siapa pengarang? dan Tahun bila?. Ini penting, kerana bahan yang digunakan adalah kandungan P&P dalam bilik kelas/Studio Seni. Berikut ini saya menyatakan beberapa permasalahan yang b erlaku dalam Asas Seni Reka.


1. Unsur Seni.

Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual (KBSM) terdapat 6 elemen unsur seni iaitu:
  • Garisan
  • Rupa
  • Bentuk
  • Jalinan
  • Warna dan
  • Ruang
Dalam Sukatan Pelajaran Seni Visual (STPM) tiada Ruang (5 elemen sahaja).
Persoalan yang timbul mengapa SV STPM tiada dimasukkan ruang? Mengapa pula PSV (KBSM ada ruang? mana yang betul?
Sebenarnya soalan ini saya juga pernah disoal oleh guru-guru PSV dalam siri ceramah saya dibeberapa negeri. Saya faham, guru PSV yang perihatin akan merasai kegelisahan dan kerungsingan apa yang berlaku dalam dua situasi yang berbeza tetapi bercakap dalam satu skop yang sama iaitu menghasilkan 'Design' atau berkarya seni visual.
Sebenarnya, Kurikulum Seni Visual STPM dirangka berdasarkan beberapa perkembangan terbaharu dalam perkembangan Seni Visual. Beberapa buku yang menjadi rujukan memberi alasan yang kukuh menyatakan bahawa RUANG mempunyai kedudukan tersendiri tanpa dimasukkan dalam mana-mana unsur atau prinsip. Ini adalah kerana Ruangmerupakanpermasalah reka bentuk dalam sesebuah karya. Seseorang pengkarya menghasilkan sebuah karya memerlukan pengisian ruang dalam menyusun 'hal benda', imej, warna atau teks dalam penghasilannya. Oleh yang demikian ruang menjadi faktor penentu kepada susunan itu. Justru itu olahan Karya seni adalah berdasarkan Unsur dan Prinsip Rekaan bagi menwujudkan permasalahan RUANG......
Kenyatan saya diperkukuhkan dalam buku 'Art Fundamentals Theory and Practice', dengan jelas menyatakan; 'The artis is always concerned about space as it evolves in artworks. The autors have taken the position that space is not an element, (that is, not one of principles of organization)' but a by-product of the elements as they are put into action and altered by the various principle of organization.
Poster Avatar: Penyusunan ruang melalui susunan imej, teks dan warna penentu dalam estetik dalam poster
Pada masa lain saya akan berkongsi tentang perbezaan konsep organisasi Asas Seni Reka KBSM dan Terkini.


Oleh Hassan Mohd Ghazali dari blog Seni Visual

Bahasa Seni Visual