Khamis, 13 November 2014

LATIHAN STPM SS3

DI SINI CIKGU MOHON KEBENARAN PIHAK BERKENAAN UNTUK SHARE CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN SEBAGAI PANDUAN KEPADA PARA PELAJAR. PIHAK BERKENAAN TU, RASANYA DARI TERENGGANU , JADI MOHON HALALKAN ILMU. KEPADA GURU-GURU BERKENAAN. JIKA PIHAK TUAN RASA RALAT, EMEL KEPADA SAYA DAN SAYA AKAN DELETE POST INI.
noraidasmkbk@gmail.com

BAHAN INI DAH LAMA SEJAK STPM TERMINAL, MOHON PELAJAR DAN GURU ALERT SUKATAN BAHARU. TERIMA KASIH KEPADA GURU YANG MEMBUAT SKEMA INI, SEMOGA DIMURAHKAN REZEKI DAN MENDAPAT PAHALA YANG BERPANJANGAN. AMIN

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1   Jelaskan peranan seni visual dari aspek sosiologi berikut:
     (a)  Nasionalisme,              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        [2]
     (b)  Persekitaran,                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                        [2]
     (c)  Propaganda.                 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                        [2]                                                                                                                           
Nyatakan empat aliran catan, contoh karya.
Aliran
Contoh karya

(i)…………………………………………........
…………………………………………………
(ii)……………………………………………...
…………………………………………………
(iii)……………………………………………..
…………………………………………………
(iv)……………………………………………..
…………………………………………………

(i)……………………………………………….
………………………………………………….
(ii)………………………………………………
………………………………………………….
(iii)………………………………………………
…………………………………………………..
(iv)………………………………………………
………………………………………………….
                                                                                                                                                        [8]


3  (a)  Jelaskan secara ringkas tiga perbezaan antara komik dan kartun,

Komik
Kartun

(i)………………………………………………
…………………………………………………
(ii)……………………………………………...
………………………………………………....
(iii)……………………………………………..
…………………………………………………
(iv)……………………………………………..
…………………………………………………

(i)………………………………………………...
…………………………………………………..
(ii)……………………………………………….
…………………………………………………..
(iii)……………………………………………….
…………………………………………………..
(iv)………………………………………………
…………………………………………………..
                                                                                                                                                        [6]
    (b)  Huraikan secara ringkas ciri-ciri gubahan komik yang baik.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                             [4]
 4  (a) Berikan tiga contoh perisian yang boleh dihasilkan visual berbentuk animasi.
           (i)…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
           (ii)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
           (iii)…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                            [3]

  (b)  Terangkan secara ringkas peranan visual animasi yang terdapat pada masa kini.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                            [3]
 
5  (a)  Berikan tiga  strategi kritikan seni dan terangkan secara ringkas.             (i)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ii)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(iii)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                            [6]
                                                                                                                                               
      (b)  Apakah kepentingan kritikan seni. Huraikan secara ringkas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                             [4]

6   Gambar 1 adalah gambar kain pua yang telah siap ditenun, berdasarkan gambar tersebut, huraikan fungsi kain pua.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                          [10]


set 3
bahagian A
Jawapannya
1   Peranan sosiologi seni visual dari aspek:
    (a)  Nasionalisme  - falsafah, pemikiran, manifestasi satu idea individu / kumpulan       dalam menyebarkan dan membangkitkan nilai, semangat dan perasaan melalui seni visual.                                                      [2]
    (b) Persekitaran  - memberi kesedaran nilai persekitaran, unsure keselesaan dan keharmonian dalam seni visual.                                                 [2]
    (c) Propaganda    -  mempengaruhi mentalitibagi menyampaikan dan menyebarkan idea, hasrat atau kepercayaan.                                                    [2]

2   Nyatakan empat aliran catan, contoh karya.
Aliran
Contoh karya

 (i)  Kiubisme                                           [1]
 
(ii)  Surelisme                                          [1]
 
(iii)  Realisme                                          [1]

(iv)  Ekspresonisme                                 [1]


(i)  “ Demoiselles d’ Arignan”
      oleh Pablo Picasso.                            [1]
(ii)  “The Persistence of Memory”
       oleh Salvado Dali.                            [1]
(iii)  “Gadis Melayu”
        oleh Mohd. Hoessein Enas.             [1]
(iv)  “Sawah Padi”
        oleh Yeoh Jin Leng.                         [1]
(a) Perbezaan antara komik dan kartun.
Perbezaan
Komik
Kartun

(i)   Cerita bersiri.


                                                                 [1]
(ii)  Watak-dilukis dalam bentuk figura
       mirip kpd. Bentuk manusia sebenar.


                                                                 [1]
(iii)Kandungan cerita-kehidupan spt.
      Peristiwa bersejarah, cerita lagenda,cerita cinta, fiksyen, serius dsb.
                                                                 [1]
(iv) Cara lukisan-lukisan dalam kotak mempunyailatar belakang.

                                                                 [1]

(i)   Bersiri atau satu lukisan mengisahkan sesuatu hal tertentu seperti peristiwa harian, hal politik dan sebagainya.
                                                                 [1]
(ii)   Watak-diubahsuai menjadi lucu atau dlm apa-apa bentuk haiwan atau barangan di sekeliling yang mempunyai anggota-anggota manusia.
                                                                 [1]
(iii)  Kandungan cerita-lazimnya berunsur lucu atau sindiran.

                                                                 [1]
(iv)  Cara lukisan-lukisan dalam kotak biasanya tidak begitu memerlukan latar belakang.
                                                                 [1]


(b)  Ciri-ciri gubahan komik yang baik.
-  petak gambar adegan bersesuaian dengan urutan / kesinambungan cerita.
[1]
-  penyesuaian dialog, aksi, simbol dan latar belakang.
[1]
-  pilihan jenis-jenis belon dialog yang bersesuaian.
[1]
-  sudut pemandangan dan aksi watak menarik.
[1]
-  konsisten dalam melukis watak.
[1]
-  penyesuaian kapsyen dan ruang.
[1]

* Pilih empat isi di atas.


(a)  Perisian yang boleh memghasilkan visual berbentuk animasi.

- Macromedia director
[1]
- Macromedia Authorware
[1]
- 3D Studio Max
[1]
- Auto CAD
[1]

* Pilih tiga daripada di atas.

    (b)  Peranan visual animasi:

- menjadikan pengiklanan lebih menarik.
[1]
- pendidikan-pengguna boleh mneroka laman berunsur pendidikan.
[1]
- hiburan-pembuatan filem, video klip.
[1]
- maklumat-menyebar maklumat dengan cepat dan tepat melalui internet.
[1]

* Pilih tiga daripada di atas.(a)  Tiga strategi kritikan seni visual.


(i) Diskripsi
-   membuat inventori melalui pemerhatian, tentang imej, benda subjek dan penggunaan unsur seni  dalam karya seni visual.

[2]

(ii) Analisis
-   mengkaji dari segi organisasi hasil seni dibuat, bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan (unity) dalam karya seni visual.

[2]

(iii) Interpretasi
-   mengkaji kualiti ekspresif (perasaan, mood dan idea) yang disampaikan melalui karya seni visual bagi menterjemahkan maksud dan makna.

[2]

(iv) Pertimbangan
-   membentuk pendapat dan membuat keputusan bagi menentukan tahap merit artistic dalam hasil karya seni.

[2]

* Pilih drp. Tiga di atas.

  (b) Kepentingan kritikan seni:

- untuk mempertimbangkan sesebuah hasil karya.
   mutu / harga / nilai (degree of artistic merit).

[2]
-  untuk memahami hasil karya.
   eleman seni / prinsip rekaan / mesej / idea.

[2]
-  untuk menikmati hasil seni itu sendiri.
   Memenuhi keperluan estetika.

[2]

* Pilih dua drp. Diatas.6  Fungsi kain pua :

- istiadat menerima kepala-pahlawan yang baru pulang dari berjuang disambut dengan memakai kain pua. Pahlawan yang mati dalam perjuangan, kepalanya dibungkus dengan kain pua.

[2]
-  istiadat kematian-kain pua digunakan sebagai pengalas mayat atau sebagai kain penutup mayat.

[2]
-  Gawai Berdaralemai-istiadat gawai ini melambangkan kesyukuran dan kain pua menjadi pakaian rasmi perayaan ini.

[2]
-  kelahiran bayi-kain pua dianggap suci dan digunakan untuk menyelimutkan anak yang baru lahir.

[2]
-  perkahwinan-kain pua digunakan sebagai pakaian pngantin.

[2]
-  Gawai Burung Kenyalang-kain pua digunakan dalam istiadat menangkap burung kenyalang.

[2]
-  Gawai Sakit-kain pua digunakan oleh bomoh untuk upacara ritual bagai mengubati psakit.

[2]

Pilih drp. Lima di atas

Set 3
BAHAGIAN B

7   Langkah-langkah yang perlu dalam proses pelandskapan.                                                        [25]

8   Terangkan pengertian reka bentuk grafik dan reka bentuk multimedia. 
     (a) Grafik,                                                                                                                                 [12]
     (b) Multimedia.                                                                                                             [12]

9   (a)  Nyatakan elemen penting dalam seni komunikasi visual dan sertakan
            bentuk-bentuk persembahannya.                                                                           [15]
     (b)  Bincangkan kepentingan  komunikasi visual dari segi reka bentuk dan
            kepentingannya kepada masyarkat.                                                                       [10]

10 Jelaskan stail persembahan mengikut aliran-aliran yang berikut,
     (a)  Impressinnisme,                                                                                                     [12]
     (b)  Ekspressionisme.                                                                                                    [12]

11 Terdapat pelbagai teknik yang digunakan oleh seseorang pengkarya untuk
     menghidupkan idea mereka menerusi sesebuah catan. Terangkan teknik-teknik
     catan berikut dan sertakan satu contoh karyanya.
     (a)  Teknik titik (pointalisme),                                                                                        [4]
     (b)  Teknik Impasto,                                                                                                       [4]
     (c)  Teknik ‘Hard Edge’,                                                                                                             [4]
     (d)  Teknik Glazing,                                                                                                        [4]
     (e)  Teknik ‘Alla Prima’,                                                                                                             [4]
     (f)  Teknik Scambling.                                                                                                                [4]

12 (a) Bincangkan aspek-aspek asas dalam kritikan karya seni visual dari segi
          deskripsi, komposisi dan kandungan.
     (i)  Hal Benda (diskripsi),                                                                                               [8]
     (ii) Komposisi,                                                                                                                [8]
     (iii)Kandungan.                                                                                                               [4]

     (b) Pilih satu karya dan rumuskan karya tersebut berdasarkan salah satu aspek
          asas dalam kritikan seni visual.                                                                                              [5]

SKEMA JAWAPAN SET 3
BAHAGIAN B


7.      Langkah-langkah yang perlu dalam proses pelanskapan.                                  [25]

-    menentukan tema seni reka lanskap                                                                         (1)
-    mengkaji – ciri topografi                                                                                   
 - sistem pengaliran
                         - ukuran pelan tepat mengikut skala                                                         (3)
                         - mengkaji tanah-tanih dan pembahagian ruang                                       (1)
-    menentukan jenis tumbuhan berdasarkan aspek
                      jangka hidup
                   - saiz                                                                                                              
                   - rupa
                   - bentuk
                   - warna
                   - tekstura                                                                                                   (4)
 - membuat pelan konsep secara kasar untuk idea keseluruhan                                   (1)
- membuat pelan awal mengikut skala/menggambar kedudukan lanskap dengan  
  terperinci.                                                                                                                   (1)
-    membuat pelan induk berskala dan penerangan terperinci seperti
             - tajuk projek
                         - skala
                         - penerangan terhadap lanskap
 - jenis tumbuhan
                         - hiasan yang dimasukkan (perabut dll)
                         - arah mata angin
                         - petunjuk / simbol
                         - keterangan tentang simbol                                                                      (5)
-    membuat lukisan perspektif pelbagai sudut
berdasarkan pelan induk (gambaran sebenar)                                                           (1)
-    menyediakan model 3D mengikut kadar banding dan skala yang betul          
   berdasarkan pelan induk                                                                                           (1)                     
- melaksanakan kerja penanaman dan pembinaan                                                        (1)
-    penyelenggaraan dan penjagaan
-     baja
-  racun                                                                                                                        (2)
                                                                                                                                                                 


8.      Pengertian reka bentuk grafik dan reka bentuk multimedia.                            (25)

a)      Grafik
- berasal dari pekataan Greek – ‘Graphikos’ (boleh lukis dan warna)                         (2)
- perkataan ‘graphic designer’ diperkenalkan oleh William Addison                          (2)
- umumnya menjurus kepada merekabentuk visual sebagai alat komunikasi
  dengan audien                                                                                                            (2)
- seni halus dan seni gunaan dalam gambaran dekoratif dan lukisan atau cetakan
        di atas permukaan datar beserta dengan teknik dan ketukangan.                              (2)                                                         
- merujuk kepada bahan-bahan cetakan dan banyak diaplikasikan dalam bidang
  ‘commercial industrial’ dan komunikasi visual.                                                         (2)
- aktiviti yang melibatkan tipografi, ilustrasi, fotografi, percetakan,
 pemujukan, informasi dan industri                                                                             (2)
- berkepentingan komunikasi                                                                                        (1)
- poster, logo, pembungkusan, risalah, iklan bercetak/tv, ‘billboad’, rekaan buku,  
  majalah, surat khabar dan identiti korporat dan lain-lain.                                          (2)
- melibatkan penggunaan teknologi komputer dan perisian tertentu.                          (2)                                      
·         pilih 6 daripada di atas                                                                                                                       

b)      Multimedia
- perkembangan zaman teknologi maklumat                                                                (2)
- melibatkan teknologi maklumat dan komunikasi                                                     (2)
- merujuk kepada komunikasi yang menggunakan audio, video, teks, grafik
  dan animasi.                                                                                                               (2)
-    pengguna boleh berinteraksi secara interaktif melalui komputer dalam
   bidang multimedia nteraktif (komunikasi dua hala)                                                 (2)
- rekabentuk visual komputer yang dihasilkan memenuhi ciri rekabentuk grafik
   yang memasukkan unur-unsur warna, imej, tipografi, susunatur dan audio yang
   berbentuk mesra pengguna                                                                                       (2)
-    terdapat unsur animasi (imej pegun kelihatan hidup, bergeak, beraksi
   dan bercakap)                                                                                                            (2)
-    penggunaan multimedia dalam bidang IT membolehkan
- memfokuskan perhatian
      - membentuk dan mengekalkan minat
      - mewujudkan proses yang mendalam
      - ada integrasi                                                                                                         (3)
      - perisian yang menggunakan Photoshop, Macromedia Xtras, Adobe Premiere,
   Macromedia Animator, Macromedia Sound Edit, Sound Forge, Extreme 3D,
   3D Studio Max, Asymatrix 3D F/X.                                                                        (3)                                                                  
·         pilih 6 daripada di atas                                                                                                    

                                                                                                                                                    

9.      a) Elemen penting dalam seni  komunikasi visual dan sertakan      
          bentuk-bentuk persembahannya.                                                                       [15]

(i)                 Elemen

     Gambar / Imej - symbol / gambar/ rupa yang memberi maksud tertentu                [1]                                       - maksud yang difahmi umum (symbol universal).                                [1]                       
    Tipografi         - seni huruf yang memberi makna dan maklumat.                           [1]                                              
                             - menyampaikan mesej dengan sempurna.                                      [1]                                                              
                             - muka taip peraga-lebih besar, jelas, tajuk utama, jadual, logo
                               dan bersifat peraga atau iklan.                                                      [1]
                             - muka taip teks -kecil digunakan untuk membuat teks.
                                                         Cth: surat khabar, majalah, risalah dll.                [1]                                    
(ii)  Contoh persembahan -poster – iklan, maklumat.                                                  [1]
                                                -media elektronik – TV, filem                                            [1]                                                 -bahan cetakan – buku, majalah, risalah                             [1]                                                             -bilboard – iklan tepi jalan, rerambu jalan                    [1]                                                            -skrin multimedia – interactive magazine                            [1]                                                                                    
* pilih drp empat di atas.


(b)  Kepentingan komunikasi visual dari segi reka bentuk dan    
       kepentingannya kepada masyarakat.                                                                   [10]

(i) Reka bentuk
     -memberi kesan yang lebih kepada khalayak dari segi komunikasi.                       [2]
     -mesra pengguna – multimedia interaktif.                                                              [2]
     -merangsang pengguna / audian terhadap unsure penting dalam sesuatu rekaan.  [2]
     -tidak mengelirukan – bentuk yang sesuai bagi setiap golongan
      (tua, muda, kanak-kanak).                                                                                     [2]
     -harmoni dengan persekitaran                                                                                 [2]          
       cth: - billboard, rerambu (tidak terlalu ketara).
              - warna yang seimbang dengan alam sekeliling.                                            [2]


(ii) Masyarakat
      -mendapat maklumat secara pantas.                                                                      [2]   -pengetahuan terhadap sumber-sumber komunikasi visual.
       Cth: poster, iklan langsung / tidak langsung.                                                        [2]
     -mendapat hiburan, iklan TV, mencantikkan persekitaran.                                     [2]
     -membolehkan audian membuat perbandingan bentuk.                                         [2]                                                
                                                                                         
·         Pilih tujuh drp di atas.

10    Stail persembahan mengikut aliran-aliran yang berikut;
(a)  Impresionisme,                                                                                             [12]
(b)  Ekspressinisme.                                                                                           [12]                                                                                                            
(a) Impresionisme
- menunjukkan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat.                  [2]
- warna tidak dicampur dengan warna hitam dan putih dan terus dipalit pada   
  kanvas.                                                                                                                 [2]
- warna bertindih-tindih.                                                                                        [2]
- tidak melukis secara detail.                                                                                  [2]
- mementingkan keserasian warna / cahaya serta watak-watak alam.                    [2]
- mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi, petang dan malam.           [2] 
- aliran ini cenderung kepada aliran Naturalisme.                                                  [2]
- palitan warna / spontan tentang apa yang dilukis.                                               [2]                                                            

·         pilih enam jawapan drp di atas.

            (b)  Ekspressionisme
             -  menolak ciri-ciri tradisi klasik.                                                                           [2]                          -  seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis.                        [2]
             -  menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam.                              [2]
             -  penggunaan warna yang terang bagi menyampaikan mesej.                             [2]
             -  penggunaan warna yang dramatik.                                                                    [2]
             -  kebiasaannya imej yang ditonjolkan tidak jelas dan bersifat organik.               [2]
             -  kesan berus yang kasar dan kadang-kala tidak menggunakan berus.                [2]

·         Pilih enam jawapan drp. di atas   
·          p/s: ½ markah untuk contoh setiap perbandingan.11  Teknik-teknik catan:

(a)    Pointilisme
- mrnggunakan berus – menghasilkan titik berwarna, susun bersistem matik.            [1]
- proses rumit, perlu disiplin dan kesabaran.                                                   [1]
- bahan – oil, pastel, pensil colour dll – untuk menghasilkan titik-titik.                      [1]
- cth. “bathing at asnieres”, georges Sewrat.                                                               [1] 


                                                           
(b)  Impasto
      - warna minyak – terdapat jalinan sentuh.                                                                   [1]
      - pekat, kurang minyak ‘linsid’.                                                                                   [1]
      - warna terus dari tiub, penggunaan berus / pisau palet.                                              [1]
      - atas kanvas.                                                                                                                [1]
      - sapuan tebal – meningglkan jalinan tampak dan sentuh.                                           [1]
      - cth. “The sunflowers”, Vincent van Gogh.                                                               [1]
* Pilih empat

(c)  Hard Edge
      - kesan catan yang dipotong.                                                                                       [1]
      - rupa dan bentuk yang jelas dan berbatasan tepat.                                                     [1]
      - gubahan ringkas, tepat dan teratur.                                                                           [1]
      - penggunaan pita litup (masking tape) untuk memisahkan warna.                             [1]
      - popular dalam seni op.                                                                                               [1]
      - cth. “49 Persegi” tan Tuck Kan.                                                                                [1]
* Pilih empat

(d)  Glazing
       - dibentuk dengan sapuan berus satu lapis demi satu lapis untuk menimbulkan
         kesan yang lembut dan licin seolah-olah menampakkan kilauan.                             [1]
       - teknik yang rumit, warna disapu satu lapis dibiarkan kering, kemudian disapu
         lapis yang lain sehingga menghasilkan satu lapisan warna yang lutsinar.                 [1]
       - cth. “Kelahiran Inderaputra”, Annuar Rashid.                                                         [1]
* Pilih empat


(d)  Alla Prima
       - menyapu cat terus dr tiup ke muka kanvas.                                                              [1]
       - banyak tempelan cat disapu untuk mendapatkan warna yang dikhendaki.             [1]
       - cara yang membazir warna.                                                                                      [1]
       - selain berus, teknik menitis, menitik, menyiram, menyapu atau memijak
         catan terus ke kanvas digunakan.                                                                             [1]
       - cth. “ Portrait With The Green Stripe”, Henri Mastisse.                                          [1]
* Pilih empat
f)  Teknik scambling
      - penggunaan satu lapisan nipis warna legap secara kasar di atas warna latar.           [1]
      - menimbulkan kesan lutsinar yang warna latar kelihatan seolah-olah menerusi
        sehelai kain halus.                                                                                                      [1]
      - mendapatkan kesan kusam dan bertekstur yang menarik.                                         [1]
      - berus keras digunakan secara kasar dan tidak rata atau tersusun
        rapi untuk menimbulkan kesan.                                                                                 [1]
      - cth. “Chain Pier, Brighton”, John Constable.                                                            [1]
 * Pilih empat

12  (a)  Aspek-aspek asas dalam kritikan karya seni visual.
 (i) Hal benda
      - mengenal pasti hal benda (figura, objek alam, objek buatan manusia dll).              [2]
      - memahami penapilan imej (aliran, stail).                                                                    [2]
      - membezakan (imej realistik, abstrak dan non-objective).                                          [2]
      - menentukan ia dalam konteks peniruan / formal / ekspresi.                                      [2]
 (ii) Komposisi
      - mengenalpasti asas seni reka (unsure dan prinsip seni).                                             [2]
      - mengenal pasti elemen seni (garisan, warna, tekstur dll)
        memahami sifat-sifat ekspresif. `                                                                               [2]
      - memahami bagaimana asas seni diolah dan diadun.                                                  [2]
      - mengkaji penggunaan media dan teknik untuk menghasilkan kesan tertentu.          [2]
(iii) Kandungan
       - memahami pelbagai tema bagi menyampaikan maksud dan pengertian.                  [2]
       - mengkaji setiap unsur seni dan prinsip seni dalam menyampaikan makna,
         mesej, idea dan fungsi.                                                                                                         [2]
      
(b)  Karya yang dipilih “Bumi Bahagia”, Abdullah Arif.
(i)   Komposisi
      - gaya dan aliran dipengaruhi konsep romantis Inggeris.                                             [2]
      - teknik ‘wash’ ketara, gaya catan rumit dan teliti.                                                      [2]
      - sapuan spontan dan terkawal.                                                                                    [1]