Friday, February 26, 2010

CONTOH FOLIO ARCA TEMA WAJA

BAB 1 : PERMASALAHAN TEMA (rujuk penulisan sebelum ini)

Bab 2 : PENYELIDIKAN VISUAL

1. KAJIAN HAL BENDA2. PERKEMBANGAN IDEA : Pelajar ini membuat kajian perkembangan idea dengan 2 cara.

Cara pertama ialah beliau menyenaraikan lakaran-lakaran bentuk arca sebagai idea untuk bentuk idea akhir.Selepasitu, barulah beliau pilih bentukyang akan dijadikan arca.
Pada lakaran ini, pelajar sepatutnya mencatat media dan teknik yang akan digunakan untuk penghasilan arca ini; Catatan ini dapat memberi gambaran akhir bagaimana bentuk arca tersebut.
Cara kedua pula ialah beliau kembangkan bentuk kala jengking beransur menjadi arca. Cara ini menggunakan anak panah untuk menunjukkan aliran perkembangan idea tersebut.

KAJIAN BAHAN

LAKARAN AKHIR


KAJIAN WARNA
PROSES PENGHASILAN KARYA

(Arca 1)


(Arca 2)


SUMBER RUJUKAN


No comments:

BERKAITAN

BUKU RUJUKAN SENI VISUAL

Terima Kasih